ANBI

Stichting 'De Oude Tijdwijzer is een algemeen nut beogende culturele instelling en heeft de officiële status 'culturele ANBI'. Stichting 'De Oude Tijdwijzer' houdt zich uitsluitend bezig met haar doelstellingen en is daarmee volledig en alleen op cultureel gebied actief. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenken aan Stichting 'De Oude Tijdwijzer' kan op verschillende manieren en aangezien Stichting 'De Oude Tijdwijzer' is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is daarmee uw schenking volledig aftrekbaar in inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast mogen schenkingen aan culturele instellingen, zoals Stichting 'De Oude Tijdwijzer', door de multiplier voor wat betreft de eerste € 5.000 zelfs voor 125% in mindering worden gebracht. U mag dus een kwart meer aftrekken dan u eigenlijk geschonken hebt. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI’s worden door de Belastingdienst bij elkaar opgeteld.

Vormen van schenken

Eenmalige gift
Een eenmalige schenking aan Stichting 'De Oude Tijdwijzer' mag u op uw fiscaal jaarinkomen in mindering brengen. Daarbij geldt een drempel van 1% (met een minimum van € 75) en een plafond van 10% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner.

Periodieke gift
U maakt optimaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid u biedt wanneer u uw schenking aan Stichting 'De Oude Tijdwijzer' vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar, in vijf gelijke delen. Voor dergelijke schenkingen die voldoen aan alle voorwaarden van een periodieke gift geldt geen drempel of een maximum. Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend wordt de komende periode geleidelijk aangepast van 51,75 procent in 2019 naar 37 procent in 2023 (percentages voor jaren na 2019 kunnen nog wijzigen). De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan Stichting 'De Oude Tijdwijzer' houdt daarmee gelijke tred.

Schenken in natura
Een gift kan ook in natura (zoals kunstvoorwerpen) worden gedaan. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt hierover contact opnemen met de voorzitter van Stichting 'De Oude Tijdwijzer', Hans van den Ende. Hij is te bereiken via ons algemene telefoonnummer: 0299 - 373 818 of via email: info@deoudetijdwijzer.nl.

Nalaten
Ook voor vragen over nalaten aan Stichting 'De Oude Tijdwijzer' kunt u contact opnemen met de voorzitter via 0299 - 373 818 of info@deoudetijdwijzer.nl.

Disclaimer
Stichting 'De Oude Tijdwijzer' heeft bovenstaande informatie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor acties die u naar aanleiding hiervan onderneemt of nalaat. Raadpleeg voor uw specifieke situatie een belastingadviseur.