Stichting 'De Oude Tijdwijzer'

De Oude Tijdwijzer is in 2007 opgericht als stichting met als doel een verbindende factor te vormen tussen de handel, verzamelaars en de vaderlandse erfgoedinstellingen. De stichting beheert en bezit een unieke collectie die ver uit stijgt boven dat van enig andere verzameling van antieke uurwerken in het bezit van de handel, verzamelaars, of één van de Nederlandse openbare musea. De Stichting exploiteert, exploreert, editeert, distribueert, inventariseert, waardeert en ontsluit een belangrijk deel van het historisch erfgoed op het gebied van antieke uurwerken.

Met haar publicaties realiseert stichting ‘De oude Tijdwijzer’ tevens een educatieve besteltaak. De stichting bevordert de historische wetenschap zowel via haar publicaties, als door het organiseren van bijeenkomsten, waarop alle in Nederland beoefende of voor ons land relevante aspecten van de wetenschap met betrekking tot antieke uurwerken aan de orde kunnen komen.

Aan de hieraan gerelateerde activiteiten en publicaties van de stichting wordt medewerking verleend door hooggekwalificeerde experts en editores uit binnen- en buitenland, waardoor de publicaties altijd van het hoogste wetenschappelijke niveau zijn. De stichting realiseert met haar uitgaven een wereldwijde verspreiding. De relevantie voor het nationale Nederlandse culturele erfgoed is erin gelegen dat de stichting met het beheer en behoud van haar collectie en met haar publicaties, lezingen en voordrachten over antieke uurwerken en andere gerelateerde informatie over het Nederlandse historische horologische erfgoed dit beschikbaar maakt aan een breed publiek. De activiteiten van de stichting zijn zodoende een voorwaarde voor adequate promotie van het antieke uurwerk in binnen- en buitenland. De activiteiten dragen bij aan het duurzaam functioneren van de productie van cultuuruitingen door het veelvuldig gebruik van door de stichting beheerde antieke uurwerken in onder andere tentoonstellingen en publicaties.

De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en aankondigingen worden royaal verspreid. Met name door deze laatste activiteiten wil de stichting bijdragen aan het ontwikkelen van een nationaal forum voor de wetenschap van antieke uurwerken.

Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ slaagt er kortgezegd in toenemende mate in haar producten en activitetien aan een breed publiek te presenteren. Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ krijgt vanuit Stichting 'De Vergulde Zandloper' financiële en organisatorische ondersteuning.
Hiernaast is de stichting een aantal jaren geleden een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN), Stichting BoomTime, Stichting en Archief voor Tijdmeetkunde (SMAT) en Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk (SMNU). Hiermede zet de stichting zich ook in voor de organisatie en exploitatie van het museum Zaanse Tijd en Tijdmeetkundig kenniscentrum 'Studio ClockWise'.

Een ander gezamenlijk initiatief is om op korte termijn te komen tot een nationaal Nederlands tijdmuseum. In dit initiatief wordt tevens samengewerkt met Stichting Haegsche Tijd.


Doelstellingen:

Stichting “De Oude Tijdwijzer” heeft een aantal doelstellingen, te weten:

  • Het verzamelen, conserveren, bewaren en beheren van een grote collectie antieke klokken van cultuur-historisch belang;

  • Het tentoonstellen, in bruikleen uitlenen en het ter beschikking stellen van uurwerken uit de collectie aan of in samenwerking met musea en andere algemeen nut beogende instelligen voor publiekstentoonstellingen en dergelijke.

  • De wetenschappelijke bestudering van en het doen van onderzoek naar de historie van antieke uurwerken en hun makers, en al wat daarmee verband houdt;

  • Het publiceren van antieke uurwerken, wetenswaardigheden en gegevens hiermee samenhangend via welk medium dan ook.

  • Het bevorderen van de wetenschap m.b.t. antieke klokken in de ruimste zin van het woord.

  • Het ondersteunen van derden bij het bevorderen van bovengenoemde doeleinden.


Deze doelstelling tracht zij o.a. te bereiken door:

  • Het verzorgen, onderhouden en restaureren van de in beheer zijnde uurwerken.

  • Het verwerven van de voor de doelstelling geëigende klokken.

  • Het uitgeven van wetenschappelijke boeken of artikelen in tijdschriften en het bevorderen van uitgaven van anderen, voorzover deze met haar doelstelling verband houden.

  • Het organiseren van lezingen, voordrachten en tentoonstellingen en het bevorderen van lezingen, voordrachten en tentoonstellingen van anderen, voorzover deze met haar doelstelling verband houden.


Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter van de stichting, aan bestuursleden of de conservator. Van het doel is principieel eveneens uitgesloten handel in of andere commercieële activiteiten met oude uurwerken.


Ons team

Het bestuur van De Oude Tijdwijzer ontplooit tal van activiteiten gerelateerd aan de doelstellingen van de stichting. Dit varieert van publicaties tot lezingen, van workshops tot historisch onderzoek, van taxaties tot keuringen en van organisatie van tentoonstellingen tot documentate en catalogisatie.
Het bestuur is hierin niet alleen actief direct als vertegenwoordiger van de stichting, maar ook daarbuiten, telkens wel in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting.

Wanneer u denkt dat wij u behulpzaam kunnen zijn of gewoon voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Hans van den Ende
Voorzitter

info@deoudetijdwijzer.nl

  0299 - 373 818

Paul Kersten
Secretaris, Penningmeester

info@deoudetijdwijzer.nl

  0299 - 373 818

Michiel van Hees
Bestuurslid

info@deoudetijdwijzer.nl

0299 - 373 818

Jaarverslagen en Beleidsplan

Om de doelstellingen en plannen van Stichting 'De Oude Tijdwijzer' verder toe te lichten is er een beleidsplan voor de jaren 2020 - 2025 opgesteld. Dit is hiernaast in te zien of te downloaden.

Tevens is hier ook het jaarverslag over 2021 in te zien en te downloaden.