De historie van de tijdmeetkundeWelkom bij Stichting 'De Oude Tijdwijzer'

Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ beheert, behoud en onderhoud een uitgebreide en cultureel historisch belangrijke collectie antieke uurwerken. Deze collectie vormt de basis van alle overige activiteiten. Reeds vele jaren is er gewerkt aan de collectie momenteel in het bezit van Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’. Van een hobby is deze collectie uitgegroeid tot één van de belangrijkste collecties oude uurwerken ter wereld, met de nadruk op de vroege slingerklokken.

Aan dit beheer en onderhoud gaat een proces van inventariseren en waarderen vooraf en resulteert uiteindelijk in het ontsluiten van Nederlands historisch horologisch erfgoed. Met de hieraan verbonden uitgaven wordt duurzaam het Nederlandse erfgoed in horologische zin toegankelijk gemaakt. Met haar ondersteuning van verenigingsactiviteiten wordt een belangrijke educatieve besteltaak gerealiseerd.

Uitvoeringen van door de stichting gepubliceerde en georganiseerde publicaties en activiteiten zijn in binnen‐ en buitenland te vinden.
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ slaagt er kortgezegd in toenemende mate in haar collectie en activitetien aan een breed publiek te presenteren. Onze positie op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk stelt ons in staat kennis te vernieuwen, te verrijken en te delen en een unieke rol te spelen bij het realiseren van die zelfde doelstellingen.

De stichting realiseert met haar uitgaven een wereldwijde verspreiding. De relevantie voor de sector is erin gelegen dat de stichting met het beheer van en met haar publicaties, lezingen en voordrachten over antieke uurwerken en andere informatie over het Nederlandse historische horologische erfgoed beschikbaar maakt aan het publiek. De activiteiten van de stichting zijn zodoende een voorwaarde voor
adequate promotie van het antieke uurwerk in binnen‐ en buitenland. Dat de activiteiten bijdragen aan het duurzaam functioneren van de productie van cultuuruitingen blijkt uit het veelvuldig gebruik van door de stichting beheerde antieke uurwerken in tentoonstellingen en publicaties.

Collectie Beheer

Centraal in het beleid staat het verzamelen, conserveren, bewaren en beheren van een grote collectie antieke klokken van cultuur‐historisch belang.

Tentoonstellingen

Het organiseren en medewerken aan (inter) nationale tentoonstellingen op het gebied van antieke uurwerken.

Historisch Onderzoek

Historische (archief) studies en bronnen publicaties uitgeven die betrekking hebben op het historisch belang van antieke uurwerken.

Lezingen

Het verzorgen van lezingen met betrekking tot antieke uurwerken, de makers, de achtergronden en overige interessante verhalen.Workshops

Het verzorgen van workshops over alles wat met antieke uurwerken en het beheer, behoud, onderzoek en presenteren hiervan te maken heeft.Publicaties

Het uitbrengen van belangwekkende publicaties op het gebied van antieke uurwerken ten behoeve van de nationale en internationale markt in betaalbare, wetenschappelijk verantwoorde edities, die tevens handzaam zijn voor de kunst‐ en antiekpraktijk.